Klub Arbitror – to klub, w którym możesz dyskutować i upowszechniać sprawdzone, udokumentowane informacje na temat:
– zagrożeń dla niepodległości Polski związanych z PiS i innymi antydemokratycznymi ugrupowaniami;
– kremlowskich powiązań PiS, Konfederacji i innych partii politycznych;
– niejawnych lub nieprzejrzystych sieci wpływu, które działają na szkodę Polski, Europy i Zachodu.
Klub Arbitror działa w porozumieniu z Wydawnictwem Arbitror i portalem Arbinfo, które prowadzą pogłębione śledztwa i publikują materiały na temat wyżej przedstawionych zagrożeń.
Te zagrożenia są skrajnie niebezpieczne.
Obecna władza wyrywa Polskę ze wspólnoty europejskiej i zachodniej.
Przeciąga nasz kraj w strefę wpływów Kremla.
Niestety, wśród liderów obozu rządzącego są tacy, którzy robią to świadomie.
Ten obóz niegdyś używał antyrosyjskiej retoryki – jednak liczne powiązania i zależności łączą go z Moskwą.
Fakty ujawnione przez Wydawnictwo Arbitror i portal Arbinfo nie pozostawiają wątpliwości. Dla obecnej władzy są więcej niż kompromitujące.
Mimo to, część demokratycznej opinii publicznej chowa głowę w piasek. Wzbrania się przed przyjęciem do wiadomości udokumentowanych faktów.
Jak to zmienić?
Sieć Klubów Arbitror może odegrać decydującą rolę w ogólnonarodowym przebudzeniu.
Pomóż innym otworzyć oczy!
Jeżeli chcesz założyć Klub Arbitror w Twojej miejscowości, prześlij swoje zgłoszenie na adres kluby@arbitror.pl.
Dziękujemy każdemu, kto to zrobi.

Redakcja Arbinfo