POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ O PLIKACH COOKIES

PREAMBUŁA:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego działającego pod witryną www.arbinfo.pl, jak również informacji na temat tychże Użytkowników gromadzonych za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również w celach prawnie dopuszczalnych oraz pozbawionych złej wiary wobec Użytkowników, których dane są w Serwisie przetwarzane.
Administratorem danych osobowych jest T5 Tomasz Piątek, adres do korespondencji Krucza 41/43/67, 00-525 Warszawa, NIP: 9511725269, REGON: 016025080,  tel: 695198691, adres e-mail: serwis@arbinfo.pl

Ponadto niniejsza Polityka Prywatności służy jako instrument informacyjny i gwarancyjny dla Użytkowników serwisu oraz wytyczne dla Administratora danych, którymi kieruje się on przy gromadzeniu, przetwarzaniu i dozwolonym korzystaniu z udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników.

 1. DEFINICJE
  Administrator – oznacza firmę T5 Tomasz Piątek z siedzibą w Warszawie, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  Serwis – tutaj oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający pod adresem www.arbinfo.pl
  Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. INFORMACJE OGÓLNE
  1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, szczególnie w zakresie zmian wynikających z wchodzącego w życie w roku 2018 RODO.
  2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “Cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
  4. Serwis gromadzi informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika, za pomocą zgód udzielonych podczas składania zamówienia lub przy rejestracji w Serwisie. Zgody mogą zostać udzielone w formie zaakceptowania gotowego oświadczenia przygotowanego przez Administratora. Gromadzone w ten sposób informacje są przetwarzane jedynie w celach usprawniania działania Serwisu, jak również poprawy jakości obsługi Użytkownika, w żadnym wypadku Administrator nie przetwarza w ten sposób uzyskanych informacji w celach wykraczających dozwolony prawem marketing swoich usług, prace usprawniające działanie Serwisu i poprawiające jakość i szybkość obsługi Użytkownika.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Administrator nie rozszerza w sposób bezpośredni lub dorozumiany zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w sposób przez niego nieprzewidziany lub nieupoważniony.
  6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  8. Serwis Zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Serwis będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  9. Na stronach Serwisu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis internetowy ARBINFO. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się Użytkownikowi zapoznać.

III. RODZAJE WYKORZYSYWANYCH COOKIES

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a. Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Użytkownik w każdym czasie może zmienić ustawienia swoich plików Cookies, może również na stałe zrezygnować z ich zbierania, mając na względzie, że niektóre informacje generowane w ten sposób mogą okazać się nieodzowne dla wykonania umowy, jaką na odległość zawarł ze Sprzedawcą.
4. Użytkownik ma każdej chwili możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:
– akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie,
– akceptacji wyłącznie wybranych plików cookie,
– akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny),
– odmowie akceptacji wszystkich plików cookie.

 1. CELE, W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES
  1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  A. Konfiguracji serwisu,
  B. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  C. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  D. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  E. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  F. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:
  A. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  B. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  C. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
  A. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  B. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika – poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych – dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
  8. Administrator zobowiązuje się uzyskiwać każdorazowo zgodę Użytkownika na wykorzystywanie plików Cookies w każdej z wymienionych funkcjonalności, szczególnie po wejściu w życie RODO. Użytkownik będzie miał zapewnioną zawsze opcję do zaprzestania wykorzystywania jego pików Cookies w każdej lub w jednej lub w paru z wyżej wymienionych formach, a każda forma zbierania informacji (profilowania) Użytkownika będzie mu przedstawiona i właściwie zakomunikowana.
  9. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  A. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA],
  B. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].
  10. Stosowanym przez serwis internetowy ARBINFO protokołem transmisji zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer serwisu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.
  11. SSL realizuje szyfrowanie, uwierzytelnianie i zapewnienie integralności wiadomości. W momencie nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW następuje ustalenie kluczy szyfrujących, stosowanych następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze Użytkownika a serwerem serwisu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja jest bardzo trudna do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.
  12. SSL używa certyfikatów tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i użytkowników. Certyfikaty te są wydane i “podpisane cyfrowo” przez jednego z wydawców certyfikatów – Certification Authorities (CA). Certyfikat posiadany przez nasz serwis został wydany przez firmę Equifax Secure Inc. będącą własnością RapidSSL.com, która wcześniej sprawdziła wiarygodność kfshop.pl.
 2. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 3. GROMADZENIE I UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania i nie wykraczając poza nie.
  4. Użytkownik, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu internetowego, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz jego Polityką Prywatności.
  5. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
  6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w następujących celach:
  a) złożenia zamówienia w Serwisie internetowym,
  b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
  c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  d) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
  e) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu,
  f) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
  g) kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  h) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
  i) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu internetowego,
  j) dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika.
  7. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
  a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  b) imię i nazwisko,
  c) nazwę firmy (w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami),
  d) NIP (w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami),
  e) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby,
  f) numer telefonu.
  8. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w Serwisie mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie internetowym są poprawne. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Serwisie, mają prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych. Uprawnienie to („prawo do bycia zapomnianym”) wynika wprost z wchodzącego w życie RODO.
  9. Dane osobowe Użytkowników zbierane są przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności serwisu internetowego: formularza kontaktowego, zapisu na Newsletter, kontaktu mailowego z Użytkownikiem, formularza zamówienia, danych podanych na Koncie Użytkownika, danych logowania i danych przy rejestracji.
  10. Administrator, na podstawie osobnej zgody udzielonej przez Użytkownika Serwisu, na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Serwisie Internetowym. Administrator zobowiązuje się każdorazowo posiadać podpisaną stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych takiemu podmiotowi trzeciemu. Podmiot obsługujący system ankiet zobowiązany jest powyższą umową do zachowania w poufności i przetwarzania jedynie w powierzonym zakresie tak pozyskanych danych osobowych Użytkowników.

Niniejsza Polityka Prywatności wraz z informacją o Plikach Cookies wchodzi w życie z dniem jej publikacji na stronie internetowej serwisu dostępnego pod adresem www.arbinfo.pl. Ewentualne zmiany w niniejszym dokumencie zostaną zakomunikowane Użytkownikom z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym, z użyciem ogólnodostępnej na stronie internetowej Serwisu informacji o zmianach oraz możliwości zmiany konfiguracji swoich ustawień Cookies w tym zakresie. Zmiany Polityki Prywatności i informacji o plikach Cookies mogą w szczególności być efektem rozwoju technologii, na jakiej zbudowany jest Serwis, zmianami ustawodawstwa w tym zakresie, albo wynikać z wewnętrznych, uzasadnionych potrzeb Administratora.